Tc Pavinom’s kalender 2024 

komt eraan ! Save the date

 

 

Activiteiten 2024 (reeds voorbij) :

 

 

Lidgeld 2024

Wenst u ook in 2024 lid te blijven van onze club?

Het lidgeld voor seizoen 2024 bedraagt:

  • Eerste raket € 150 (1ste lid / persoon op domicilie)
  • Tweede club-lid € 130 (betreft volwassen lid aangesloten bij andere club voor interclub maar ook lid bij Pavinom)
  • Tweede raket € 120 (2de lid per domicilie – betreft dus niet het lidgeld voor 2de club)
  • Familiekaart € 280
  • Barlid € 50
  • Tarief kids : gelieve ons te contacteren

 

Leden die ons vrijwillig gesteund hebben bij de aankoop van de Pavinom in 2014 kunnen dit bedrag verminderen a rato van 40€ per schijf van 1000€ die ze op onze aankoop-rekening hebben gestort.

U kan betalen voor 31/01/2024 op ons NIEUW rekeningnummer KTC Pavinom BE70 0019 3200 0025 – BNP PARIBAS FORTIS – GEBABEBB (graag het oude rekeningnummer schrappen uit uw contacten) met vermelding ‘lidgeld 2024 + naam en voornaam van de personen die lid wensen te worden en vermelding tennis/bar/petanque’.

Wij automatiseren onze administratie zodat jullie een bevestiging zullen ontvangen via mail van tennisvlaanderen.


Ons secretariaat vraagt om de e-mailadressen, adresgegevens ea persoonlijke informatie steeds up-to-date te houden via uw dashboard  (bij wijziging vergeet ook de kassa niet aan te passen), en dit  teneinde u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en op de juiste e-mail je verbruik te kunnen doorgeven.

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten op bovenvermelde activiteiten.
Met sportieve groeten vanwege het bestuur.


ONZE GEKENDE CLUBAVONDEN :

Dagelijks : vrij reserveren en op inschrijving tennislessen aan onze leden door vrijwilligers

dinsdag- en woensdagochtend :

dubbels à la Liliane online via reservatie

donderdag (in de vooravond) / vrijdag na de middag :

ook onze oudere leden organiseren wat dubbeltjes met nadien een natje en een droogje : zo getuige Frans : begin citaat “rond 16u30 samenkomen om te tennissen van 17-19u; nadien is er steeds een hapje eten voorzien (kostprijs gedeeld door aantal aanwezigen), wel laten weten of men aanwezig zal zijn. Voorstellen ‘wat te verorberen’ wordt in onderling overleg besproken, drank noteert iedereen op zijn eigen briefje … uiteraard is het nooit verboden énen te trakteren voor één of andere leuke gebeurtenis. Bij weer : petanquen, biljarten, kaarten, ….” einde citaat.

vrijdagavond

‘jawel ze bestaan’ onze jeugdavond met regelmatig een spontane BBQ voor de éne of andere zijn verjaardag

Zin om te komen kijken naar Interclub, tornooi, naar een dubbeltje van Liliane of naar de ouderen op donderdag, wil je weten of er jeugd op vrijdag op plein staat ?
Dat kan. Van zodra onze pleinen klaar zijn kan je online kijken of je ploegmakkers aan de slag zijn op onze club. Klik op de online reservatie hierna, log in en je weet met wie je een pint kan komen drinken.
Wij raden online reserveren warm aan ! officiële wedstrijden en de organisaties van de club hebben voorrang, dan de online reservatie .
Maak gebruik van de online reservatie indien je zeker wil zijn van je plein !
tot op de pavinom.