(zonder reservatie tennis / petanque) – verplichte mededeling gegevens

 

 

AANWEZIGHEIDSFORMULIER COVID-19 – GASTEN HORECA

Waarom vragen we dit?

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en de andere klanten beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staat op nummer één! Wat gebeurt er met je gegevens? We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna die onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie. Waar kan ik terecht met vragen? Heb je vragen hierover, vraag dan naar de verantwoordelijke van het restaurant, café of hotel. Formulier Belangrijk: één (1) persoon per tafel/boeking dient dit in te vullen. Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens? Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,  c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be. Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een coronavrije samenleving. Je telefoonnummer of je e-mailadres is verplicht. Datum bezoek* Tafelnummer* Verblijfperiode* Indien van toepassing Bedankt! Naam en voornaam Telefoonnummer of e-mailadres* We hebben jouw hulp nodig! Meer info Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6, c van de GDPR) en het relevante Ministerieel Besluit. VLAA *Verplicht V. VLA 27/07/2020

 

Hier vind je het officiele PDF document.